0286 210 01 07 info@caro.org.tr

Ücretler ve Sözleşmeler

Ücretler ve Sözleşmeler

2019 Yılı Rehber Ücretleri

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Bakanlık Makamının 28.12.2018 tarih ve 1067687 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2019 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

01.01.2019 tarihi itibariyle geçerlidir.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur    :        479    TL
B- Transfer        :        241    TL
C- Gece Turu    :        241     TL
D- Paket Tur      :        578     TL
E- Aylık Ücret     :        4790   TL

Kaynak: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-224573/2019-yili-rehber-ucretleri.html

 

 

 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI